τα εστιατόριά μας

Εστιατόριο μαγειρικής ακαδημίας

Restaurant "Astérie" - Lycée Guillaume TIREL

237 Boulevard Raspail - 75014 Paris

Εστιατόριο μαγειρικής ακαδημίας

Restaurant "Côté Jardin" - Lycée Guillaume TIREL

237 Boulevard Raspail - 75014 PARIS